บริการ VPS SSD เร็วกว่า HDD 5 เท่า

VPS SSD 1

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 1 CORE
RAM 2 GB
SSD 20 GB
OS Windows Server

VPS SSD 2

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 2 CORE
RAM 3 GB
SSD 25 GB
OS Windows Server

VPS SSD 3

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 3 CORE
RAM 5 GB
SSD 30 GB
OS Windows Server

VPS SSD 4

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 4 CORE
RAM 8 GB
SSD 40 GB
OS Windows Server

VPS SSD 5

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 5 CORE
RAM 12 GB
SSD 50 GB
OS Windows Server

VPS SSD 6

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 6 CORE
RAM 16 GB
SSD 60 GB
OS Windows Server

VPS SSD 7

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 8 CORE
RAM 20 GB
SSD 60 GB
OS Windows Server